Công ty Cổ phần Pymepharco (PME: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Pymepharco
 • Tên quốc tế
  Pymepharco Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Pymepharco
 • Trụ sở chính
  Số 166 - 170 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại
  057 3829 165
 • Fax
  057 3824 717
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Tấn Nam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Graciela Hoffmann
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Quang Hoành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Carsten Patrick Cron
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mark Burgess Keatley
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Vũ Ánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Miên Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Miguel Pagan Fernandez
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ludwig Otto Friedrich Kloter
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Viết Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Phùng Nữ Như Nguyện
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Lam Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Đắc Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Tấn Nam
  Tổng Giám đốc
 • Trương Tấn Lực
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Mỹ Khang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Quang Hoành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Tân
  Giám đốc Tài chính
 • Phạm Văn Tân
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Tấn Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ