Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu (PLA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu
 • Tên quốc tế
  Petroleum Logistic Service and Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu
 • Trụ sở chính
  Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  02435130135
 • Fax
  02435130137
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Hùng Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đức Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Minh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Quốc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thúy Điệp
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Sỹ Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Hùng Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Nam Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Phương Nhung
  Kế toán trưởng
 • Vũ Phương Nhung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ