Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (PKR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh
 • Tên quốc tế
  Phu Khanh Railway Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PKR., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 02 Yesin, Phường Xương Huân, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại
  0583.822.607
 • Fax
  0583.828.648
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Văn Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Như Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Trung Thiết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Dũng Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Việt Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Nam Cao
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Như Bình
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hào
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Thuyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Hợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Như Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ