Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân (PJS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân
 • Tên quốc tế
  Phu Hoa Tan water supply joint stock company
 • Viết tắt
  PHU HOA TAN WASUCO JSC
 • Trụ sở chính
  86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3855.84.10
 • Fax
  028 3955.52.82
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Phương Thảo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trọng Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Hồng Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Khương Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Đạt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Trọng Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Phương Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Khương Thảo
  Tổng Giám đốc
 • Lê Trung Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Đức Sinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Mỹ Quý
  Kế toán trưởng
 • Phạm Khương Thảo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ