Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội
  • Tên quốc tế
    Petrolimex Ha Noi Transportation and Trading Joint-Stock Company.
  • Viết tắt
    Petajico HaNoi
  • Trụ sở chính
    Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại
    +84-(0)4-38.77.01.66
  • Fax
    +84-(0)4-36.55.78.14
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
     
  • Lĩnh vực
    Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
  • Ngành
    Dịch vụ vận tải
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Trần Đắc Xuân
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Văn Hưởng
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Thành Đô
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Quốc Hùng
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Bùi Văn Thành
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Vũ Thị Thu Hường
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Phan Thị Thu Huyền
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Bùi Thị Huệ Linh
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Bùi Văn Thành
    Tổng Giám đốc
  • Phạm Quốc Hùng
    Phó Tổng Giám đốc
  • Trần Quang Xiêng
    Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ