Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP
 • Tên quốc tế
  PISICO Binh Dinh Corporation — Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PISICO
 • Trụ sở chính
  Số 99 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định
 • Điện thoại
  (056) 3947 088
 • Fax
  (056) 3947 029
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Chế phẩm từ gỗ
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lâm Đình An
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đồng Thị Ánh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Hồng Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đồng Thị Quỳnh Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tấn Bảo Toàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đồng Thị Ánh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Lam
  Kế toán trưởng
 • Đồng Thị Ánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ