Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
 • Tên quốc tế
  PC3-Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PC3-Invest
 • Trụ sở chính
  78A Duy Tân, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0236.2212545
 • Fax
  0236.2221000
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Tấn Hồng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lương Mính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hoài
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Thanh Lý
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Minh Chính
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lương Mính
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Dương Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Sĩ Huân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Thu Nga
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Lương Mính
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ