Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
 • Tên quốc tế
  PC3-INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
 • Trụ sở chính
  182 Hoàng Diệu - Phường Hải Châu II - Quận Hải Châu -Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại
  0511.2212545
 • Fax
  0511.2221000
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lương Minh
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Châu Hiếu Thiện
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quốc Khánh
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hoài
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Thanh Lý
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Văn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Minh Chính
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lương Minh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Sĩ Huân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Dương Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Thu Nga
  Kế toán trưởng
 • Phạm Hồng Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ