Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
 • Tên quốc tế
  Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PHURUCO
 • Trụ sở chính
  Ấp 2, Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)650-365.71.11
 • Fax
  +84-(0)650-365.71.10
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Phi Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Đức Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Văn Quanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Phong Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tược
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Văn Khen
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Khắc Thăng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Vô Phụ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Tược
  Tổng Giám đốc
 • Trương Văn Quanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Kim Nhựt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Lệ Dung
  Kế toán trưởng
 • Dương Văn Khen
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ