Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (PGV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  Power Generation Corporation 3
 • Viết tắt
  EVNGENCO 3
 • Trụ sở chính
  Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, PHường An Lợi Đông, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  028 3636 7449
 • Fax
  028 3636 7450
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Lê
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Quốc Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quốc Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Mộng Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hùng Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đậu Đức Chiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Hải Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Quốc Lâm
  Tổng Giám đốc
 • Phan Thanh Xuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Danh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Minh Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Trùng Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Quốc Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ