Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần PGT Holdings
 • Tên quốc tế
  PGT Holdings Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PGT Holdings
 • Trụ sở chính
  32 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  2866840446
 • Fax
  2835124124
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Kakazu Shogo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ryotaro Ohtake
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Shimabukuro Yoshihiko
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Duy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Ngà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Kakazu Shogo
  Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Thanh Tuyền
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Trúc Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ