Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
 • Tên quốc tế
  Petro Dong Do Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVC - Đông Đô.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 2 tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hn
 • Điện thoại
  2437855650
 • Fax
  02437855424
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Vũ Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khánh Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Hữu Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Minh Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Hữu Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Dung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Minh Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Trung Kiên
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ