Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
 • Tên quốc tế
  Phuong Dong Viet Transportation Oil J.S.C
 • Viết tắt
  PVTRANS OIL
 • Trụ sở chính
  Lầu 8, cao ốc Citilight, 45 Võ Thị Sáu, phường Da Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  2862911281
 • Fax
  2862911280
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Đức Chính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Sĩ Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoài Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Sỹ Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Xuân Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Sĩ Thuận
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Mạnh Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Huy Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Đạo
  Kế toán trưởng
 • Hồ Sĩ Thuận
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ