Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  Dong Nai Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DONG NAI PORT
 • Trụ sở chính
  1B-D3, kp Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)61-383.22.25
 • Fax
  +84-(0)61-383.12.59
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Sâm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Trọng Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Ngọc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Bích Loan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Sâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Ngọc Tuấn
  Giám đốc Tài chính
 • Huỳnh Ngọc Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Ngọc Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ