Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
 • Tên quốc tế
  Phuong Dong Petroleum Tourism Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PTC
 • Trụ sở chính
  Số 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An.
 • Điện thoại
  +84-(0)38-38.45.527
 • Fax
  +84-(0)38-359.34.79
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Khách sạn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thanh Thản
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hoàng Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hoài Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hải Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thu Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Khánh Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thúy Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Hồng Nhã
  Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Thu Huyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thúy Nga
  Kế toán trưởng
 • Đinh Sỹ Đức
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ