Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Pacific Dinco
 • Tên quốc tế
  Pacific Dinco Corporation
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Pacific Dinco
 • Trụ sở chính
  233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại
  (0236) 3737973
 • Fax
  (0236) 3737972
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Trường Kỹ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Phước Huyền Vy
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Tiến Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Ngọc Đạm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Phượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chu Văn Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Quang Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Tiến Đức
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Triều
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Phước
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thảo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ