Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long
 • Tên quốc tế
  Cuu Long Petro Gas Transportation Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CGT.J.S.C
 • Trụ sở chính
  Phòng 01, Tầng 08, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  Tp Hồ Chí Minh
 • Fax
  8.62582334
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Sỹ Thuận
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hoàng Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Nghị
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Phượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trúc Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Trọng Độ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Ngọc Phụng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thạc Hoài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Quang Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Đẹp
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Diệu Hoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ