Công ty cổ phần Vận tải khí và Hóa chất Việt Nam (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Vận tải khí và Hóa chất Việt Nam
 • Tên quốc tế
  VIET NAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION CORPORATION
 • Viết tắt
  CGT.J.S.C
 • Trụ sở chính
  Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  028 6258 2330/331
 • Fax
  028 6258 2334
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Sỹ Thuận
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hoàng Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Anh Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Nguyên Đăng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Ngọc Phụng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thanh Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Ngọc Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tô Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Phượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Ngọc Phụng
  Tổng Giám đốc
 • Lưu Quang Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Đẹp
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Diệu Hoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ