Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
 • Tên quốc tế
  DMC-Northern Petrolium Chemicals Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DMC-NORTH JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38271483
 • Fax
  024 38780902
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Khai thác & Sản xuất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Đức Thọ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nghiêm Phú Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Chí Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cung Thị Thanh Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Đình Quyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Quốc Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Việt Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ