Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu Điện (PCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu Điện
 • Tên quốc tế
  Post And Telecommucation Construction Material Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PCM
 • Trụ sở chính
  Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3837 0362
 • Fax
  04 3765 9816
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tô Chí Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Xã
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Sơn Bắc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Huy Trường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Hương Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Văn Xã
  Tổng Giám đốc
 • Cao Sơn Bắc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Thanh Huyền
  Kế toán trưởng
 • Bùi Văn Xã
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ