Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC (PCF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC
 • Tên quốc tế
  PETEC Coffee Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PETEC COFFEE JSC.
 • Trụ sở chính
  03 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
 • Điện thoại
  028 3517 2862
 • Fax
  028 3517 8571
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Hoài Minh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Hoàng Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Minh Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Việt Ánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Hoàng Đức
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Lộc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Khưu Kim Huê
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Hoài Minh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Phước Hậu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Lưu
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Lộc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ