Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
  • Tên quốc tế
    Central PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint stock company
  • Viết tắt
    PCE
  • Trụ sở chính
    Lô A2, cụm Công Nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Điện thoại
    056.3848488
  • Fax
    056.3848588
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
     
  • Lĩnh vực
    Hóa chất
  • Ngành
    Hóa chất đặc biệt
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Cao Trung Kiên
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Văn Quyền
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Trần Tuấn Nam
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Phạm Trung
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Lê Thanh Viên
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Thị Kim Anh
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Thanh Mạnh
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Phạm Thành Long
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Trần Tuấn Nam
    Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Văn Quyền
    Phó Tổng Giám đốc
  • Mai Thanh Hải
    Phó Tổng Giám đốc
  • Lê Thanh Viên
    Kế toán trưởng
  • Nguyễn Văn Quyền
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ