Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (PCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
 • Tên quốc tế
  Petrolimex Construction 1 Joint Stock Company Group
 • Viết tắt
  PCC-1 Group
 • Trụ sở chính
  Số 550+552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  0243 8770090/ 0243 8725540/ 0243 8773069
 • Fax
  0243 8273860
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Minh Tâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thành Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Nam Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Hùng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Duy Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Văn Mầu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phượng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Kim Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Thị Việt Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Minh Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Duy Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ninh Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quốc Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nghiêm Văn Cương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Công Hữu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thành Công
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thành Công
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ