Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
 • Tên quốc tế
  Pan Pacific Corporation
 • Viết tắt
  Pan Pacific
 • Trụ sở chính
  Lô A1-9, đường VL, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 • Điện thoại
  0272 3630 218
 • Fax
  0272 3630 217
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Dịch vụ tiêu dùng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Duy Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Trà My
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Michael Sng Beng Hock
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Kim Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Miyabe Toshiaki
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thị Thanh Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Viết Muôn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ Thủy Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hồng Nhung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Trà My
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khắc Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Lan Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Trà My
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ