Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
 • Tên quốc tế
  Pan Pacific Corporation
 • Viết tắt
  Pan Pacific
 • Trụ sở chính
  Số 236/43/2 Điện Biên Phủ , Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)8-38.40.68.68
 • Fax
  +84-(0)8-35.14.67.21
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Dịch vụ tiêu dùng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Duy Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Trà My
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Kim Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thị Thanh Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Lệ Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Michael Sng Beng Hock
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Khánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Khắc Hải
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Giám đốc Tài chính
 • Vũ Thị Lan Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Khắc Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ