Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam
 • Tên quốc tế
  Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PINACO
 • Trụ sở chính
  321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  8.39203062
 • Fax
  8.3920239
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thanh Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Shinichiro Ota
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Thị Anh Đào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kiều Ly
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Mai Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Văn
  Tổng Giám đốc
 • Đào Ngọc Minh Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Năm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Hưng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Duy Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ