Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông
 • Tên quốc tế
  Orient Securities Corporation
 • Viết tắt
  ORS
 • Trụ sở chính
  Tầng 2, Số 75-77 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  08 3911 8014
 • Fax
  08 2220 1209
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Sơn Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Diệp Trí Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Văn Toa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Việt Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Đình Lai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Phương Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Diệp Trí Minh
  Tổng Giám đốc
 • Võ Quốc Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Tươi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Minh Ngân
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Lệ Tùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Lệ Tùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ