Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
 • Tên quốc tế
  OPC Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  OPC
 • Trụ sở chính
  1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 751.71.11
 • Fax
  028 875.20.48
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trịnh Xuân Vương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Linh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Đức Vọng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Điểm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Tân Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Tấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Vũ Thuật
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Chí Linh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thúy Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Đức Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Đề
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ