Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
 • Tên quốc tế
  One World Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ONE WORLD JSC
 • Trụ sở chính
  Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3995 3888
 • Fax
  028 3990 3639
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Phần mềm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Song Liwei
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đồng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Mạnh Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đồng
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Quốc Huân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thanh Tâm
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ