Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
 • Tên quốc tế
  ONE Corporation
 • Viết tắt
  ONE Corp
 • Trụ sở chính
  Số 135 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3976.50.86
 • Fax
  024 3976.51.23
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lư Hồng Chiều
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thế Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Quang Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hà Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Anh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Doãn Lê Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Bình Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thu Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Liên Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Anh Phương
  Tổng Giám đốc
 • Lê Việt Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hà Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lư Hồng Chiều
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  Kế toán trưởng
 • Ngô Minh Chí
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ