Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
 • Tên quốc tế
  Ocean Group.,JSC
 • Viết tắt
  Ocean Group.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, HN
 • Điện thoại
  024 37.72.72.52
 • Fax
  024 37.72.70.73
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Quang Thụ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Trung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Giang Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Phương Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Dung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Huy Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Xuân Dương
  Kế toán trưởng
 • Lê Huy Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ