Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
 • Tên quốc tế
  Ocean Hospitality And Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  OCH.JSC
 • Trụ sở chính
  Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 37.83.01.01
 • Fax
  024 37.83.02.02
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hà Trọng Nam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đình Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Ngọc Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ly
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Lương Hoàng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ