Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 • Tên quốc tế
  Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NinhVanBay
 • Trụ sở chính
  Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
 • Điện thoại
  024 39 26 49 50
 • Fax
  024 39 26 49 52
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Xuân Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thu Hà
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ikhwan Primanda
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Yoshep Anastasius Didik Cahyanto
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • RichardVincent Daguise
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Anh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đức Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Raditya Putra
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Thưởng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Anh Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Thanh Hải
  Kế toán trưởng
 • Ngô Thị Thanh Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ