Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
 • Tên quốc tế
  No Va Land Investment Group Corporation
 • Viết tắt
  Novaland Group
 • Trụ sở chính
  313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  08 39153666
 • Fax
  2839153888
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Thành Nhơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thu Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Xuân Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Bích Thùy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Xuân Huy
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thu Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thanh Vân
  Kế toán trưởng
 • Bùi Xuân Huy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ