Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
 • Tên quốc tế
  Nha Trang Urban Environmental Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang
 • Trụ sở chính
  84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại
  0258 3523 863
 • Fax
  0258 3523 863
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thành Tây
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Vân Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Ngọc Ân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hùng Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Trường Trọng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Đừng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Phú
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Hải Thiện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Ngọc Ân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Tây
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hùng Thanh
  Kế toán trưởng
 • Hồ Ngọc Ân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ