Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
 • Tên quốc tế
  Nhon Trach Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NTW
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  (84-61) 3560 574
 • Fax
  (84-61) 3560 031
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Cao Hà
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Quốc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Dương Đại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Thùy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Nguyễn Thanh Liêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tấn Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Dương Đại
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Quang Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Thu Hằng
  Kế toán trưởng
 • Ngô Dương Đại
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ