Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (NTT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang
 • Tên quốc tế
  Nha Trang Textile & Garment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NHATEXCO
 • Trụ sở chính
  Km 1447 Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại
  0258 3727 236
 • Fax
  0258 3727 227
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Xuân Trình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Đình Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chiêm Yến Nhi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Nhân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Tú Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Đặng Như Duyên
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Hồng Xuyên
  Tổng Giám đốc
 • Phan Kiệt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Đặng Như Duyên
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Cẩm Vân
  Đại diện công bố thông tin
 • Hồ Đặng Như Duyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ