Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (NTR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh
 • Tên quốc tế
  NGHE TINH RAILWAY JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  Công ty Đường sắt Nghệ Tĩnh
 • Trụ sở chính
  Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  038 3853880
 • Fax
  038 3531341
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Sĩ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Kế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Tiến Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ninh Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hào
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Tiến Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Thông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Sĩ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Kế
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Toản
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vương Thừa Tiệp
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Bá Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ