Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
  • Tên quốc tế
    Tien Phong Plastics Joint Stock Company
  • Viết tắt
    TIFOPLAST
  • Trụ sở chính
    Số 2 An Đà, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam
  • Điện thoại
    +84-(0)31.38.139.79
  • Fax
    +84-(0)31.38.139.89
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
    HNX Index
  • Lĩnh vực
    Xây dựng & Vật liệu
  • Ngành
    Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Trần Bá Phúc
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Đặng Quốc Dũng
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Noboru Kobayashi
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Quốc Trường
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Vũ Thị Minh Nhật
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Thị Quỳnh Hường
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Quốc Trường
    Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Văn Thức
    Phó Tổng Giám đốc
  • Chu Văn Phương
    Phó Tổng Giám đốc
  • Ngô Thị Thu Thủy
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Trung Kiên
    Phó Tổng Giám đốc
  • Trần Nhật Ninh
    Phó Tổng Giám đốc
  • Trần Ngọc Bảo
    Kế toán trưởng
  • Nguyễn Văn Thức
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ