Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm
 • Tên quốc tế
  Tu Liem Urban Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LIDECO
 • Trụ sở chính
  Tầng 2A, No9B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.HN
 • Điện thoại
  024 22.21.41.24
 • Fax
  024 22.21.41.25
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Kha
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Gia Cường
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Khiêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đỗ Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quang Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Quân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Thục
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lâm Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Gia Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Ninh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Trọng Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Khiêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Minh Tuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Lập
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Huy Khải
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Kha
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ