Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
 • Tên quốc tế
  Nam Tan Uyen Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  NTC
 • Trụ sở chính
  ĐT 747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0650 3652 326
 • Fax
  0650 3652 325
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Công Kha
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Kim Nhựt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Văn Quanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hữu Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Khiết Tâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Diệp Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thế Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Trọng Bình
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Hữu Tín
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bồ Thanh Tuấn
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ