Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584
 • Tên quốc tế
  Transport Engineering Construction And Business Investment Stock Company 584
 • Viết tắt
  TECBIS 584 JSC
 • Trụ sở chính
  Số 1 đường số 01, khu dân cư và căn hộ cao tầng 584, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 22.22.25.84
 • Fax
  028 22.23.35.84
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Nam Kha
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Tấn Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Chí Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Tấn Tước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Cảm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hữu Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Kim Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Dương Minh Tú
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Năng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Biên Thùy
  Tổng Giám đốc
 • Trần Kim Minh
  Tổng Giám đốc
 • Phan Phước Trần Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Xuân Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Đông Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Nam Kha
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Ngọc Phước
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Anh Hùng
  Kế toán trưởng
 • Phạm Dương Minh Tú
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ