Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
 • Tên quốc tế
  PetroVietnam Power NhonTrach 2 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVPower NT2
 • Trụ sở chính
  Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  02512225893, 02512225899
 • Fax
  61322258197
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Uông Ngọc Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Ngọc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Thiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Kỳ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Đức Nhân
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Việt Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Mẫn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Việt An
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Quốc Thắng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ