Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 • Tên quốc tế
  Song Hong Aluminium Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SHALUMI
 • Trụ sở chính
  Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 • Điện thoại
  0210 3862644
 • Fax
  0210 3862708
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Nhôm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Minh Kế
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Vịnh Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khiêm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Đức Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Quỳnh Thụ
  Tổng Giám đốc
 • Phan Tiến Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Vịnh Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thanh Tùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Minh Kế
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ