Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND (NRC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND
 • Tên quốc tế
  NETLAND Real Estate Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NETLAND
 • Trụ sở chính
  Số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3846 9839
 • Fax
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Dịch vụ bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thống Nhất
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Khánh Quang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Vi Thoại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Ngọc Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Nguyệt Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thống Nhất
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Trâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ