Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (NQT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị
 • Tên quốc tế
  Quang Tri Clean Water Joint Stock Company
 • Viết tắt
  QTWACO
 • Trụ sở chính
  Số 2 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị
 • Điện thoại
  (053) 3 555869
 • Fax
  (053) 3 852062
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Bá Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Hợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Tư
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Tiến Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tiểu Mai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Quốc Toàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đăng Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Tư
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thành Ty
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Lưu
  Kế toán trưởng
 • Đào Bá Hiếu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ