Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (NQN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
 • Tên quốc tế
  Quang Ninh Clean Water Joint Stock Company
 • Viết tắt
  QUAWACO
 • Trụ sở chính
  Số 449 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Điện thoại
  0203 3836 245
 • Fax
  0203 3835 796
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Tiến Thanh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Ngọc Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Huy Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Thị Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Tiến Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thọ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Văn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tô Thị Hằng Nga
  Kế toán trưởng
 • Trần Mạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ