Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang
 • Tên quốc tế
  Nha Trang Post Hotel Joint stock company
 • Viết tắt
  NPH
 • Trụ sở chính
  Số 2 Lê Lợi, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại
  058 3821250- 3821252
 • Fax
  058 3824205
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Khách sạn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Quốc Chính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Minh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Trọng Ngôn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thuần Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Cẩm Thúy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Lê Huy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Như Phẩm Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Phương
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Ngọc Bích
  Kế toán trưởng
 • Lê Vũ Đắc Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ