Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NNT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
 • Tên quốc tế
  Ninh Thuan Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NIWACO
 • Trụ sở chính
  Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại
  0683 822 568
 • Fax
  0683 820 350
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Hữu Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Ngọc Thoại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Ân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Cảm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bá Bạch Thủy Tiên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Lê Ngọc Trâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Ân
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Viết Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Cảm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thu Hòa
  Kế toán trưởng
 • Mai Thị Thanh Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ