Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa
 • Tên quốc tế
  Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NNC
 • Trụ sở chính
  27A, đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM
 • Điện thoại
  2838151747
 • Fax
  2838162668
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • La Bùi Hoàng Nghĩa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • La Bùi Hồng Ngọc
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • La Văn Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Bích Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Quốc Thắng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • La Văn Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • La Bùi Hoàng Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Chi
  Phó Tổng Giám đốc
 • La Bùi Hồng Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bạch Kim Vy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thị Thuận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đồng Thị Ngọc Triều
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ