Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
 • Tên quốc tế
  Nui Nho Stone Co-operation
 • Viết tắt
  NNC
 • Trụ sở chính
  Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  6503715515
 • Fax
  6503751234
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Văn Chánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Tuấn Kiệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Chối
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Thị Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Tài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Huyền Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Tuấn Kiệt
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Chối
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Văn Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hải
  Kế toán trưởng
 • Trần Văn Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ