Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
 • Tên quốc tế
  Ninh Binh Clean Water Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình
 • Trụ sở chính
  Số 2, đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại
  030 3871053
 • Fax
  030 3871033
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Ngọc Vân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lương Thị Bích Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đăng Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Hùng Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Huệ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Ngọc Chung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Giang
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Đăng Tú
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Hùng Cường
  Kế toán trưởng
 • Đinh Ngọc Vân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ