Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510
 • Tên quốc tế
  Civil Engineering Construction Joint - Stock Company No.510
 • Viết tắt
  CIENCO JOINT-STOCK 510
 • Trụ sở chính
  Số 2 đường Trường Sơn, P. Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại
  2583882151
 • Fax
  58.3882634
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Bá Tổ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Mạnh Tuyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hán
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thế Danh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hải Quảng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Duy Tụng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Ngọc Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thị Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phước Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Trị
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Duy Tụng
  Tổng Giám đốc
 • Đào Xuân Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hải Quảng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Công Thạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Mạnh Tuyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hải Quảng
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ